تماس با ما

تماس با ما


آدرس و کدپستی


تهران - کیلومتر 6 جاده مخصوص لاین کند رو نرسیده به تهرانسر پرشیا خودرو نمایندگی ب ام و


کد پستی : 1398837711

تلفن تماس از تهران،شهرستانها و خارج از کشور :


98214591+
982144530044+
982144530051+

یکی از آسانترین مسیرهای دسترسی به شرکت استفاده از بزرگراه حکیم است. در انتهای بزرگراه حکیم به سمت جنوب (ورزشگاه آزادی) حرکت کنید. همین مسیر (شیشه مینا) را ادامه دهید تا جاده مخصوص را در انتها قطع کند. چهارصد متر به سمت غرب در مسیر کندرو ورودی شرکت را خواهید یافت.

فکس :

982144515520+